nb-arkivportal

SØG

Direkt zum Seiteninhalt

INFOSIDE

Om Arkivportalen
NB's Arkivportal stopper pr. 31.12.2019 - men en ny er undervejs !

I 2010 startede Peter Glock, Bent Enghoff, Christian "Geggan" Jørgensen, Bent Riemer, Carl Erik Rasmussen og Hugo de la Motte NB's Arkivportal og i december 2014 stoppede Bent E. og "Geggan" og Anders Ebsen kom til.
Den 22. april 2012 blev denne hjemmeside offentliggjort og gennem årene "fyldt" med 2.320 links til ca. 20.000 dokumenter som fortæller om "110 års fodbold i Nordborg". I nævnte periode har der været ca. 250.000 besøgende på Portalen.
Udvalget vil gerne takke alle der har bidraget med fotos, artikler og oplysninger. En særlig tak til Ib Anthony og Preben Christensen der har leveret en stor del af billederne.
Du vil stadig kunne finde hjemmesiden på adressen
www.-nb-arkivportal.dk og alle de nuværende oplysninger er stadig tilgængelige. Der kommer dog ikke nye dokumenter til den kendte Arkivportal, men et nyt arkiv med aktiviteter efter jubilæumsåret 2019 er under udarbejdelse og forventes at være online i løbet af marts eller april 2020.

12. december 2018
Udklip fra klubbladet SPORTEN

25. maj 2018

Så er alle klubbens 19 hold godt i gang og Arkivportalen skal nu – i samrbejde med fotograf Preben – i gang med, at tage et holdbillede af alle hold.
Vi håber, at vi i løbet af et par måneder kan melde ud, at nu har vi alle 19 fotos klar med navne på samtlige spillere!
I Arkivportalen har vi en del holdbilleder fra perioden 2010 – 2015, hvor vi mangler navne på spillerne og derfor vil vi nu gå i gang med, at kontakte nuværende og tidligere trænere for, at bede om deres hjælp.
Der kommer løbede nye dokumenter til og blandt de seneste kan nævnes et holdbillede fra HIF’s seniorhold 1965, NUF's puslingehold fra omkring 1955, eller et par fotos fra opførelsen og indvielsen af Nord-Als Hallen i 1967.

1. januar 2018

Status på antal besøgende af Arkivportalen gennem tiderne

November 2017

Arkivgruppen er nu færdig med gennemgangen af Portalens indhold og diverse "tekniske fejl" er rettet.
Der er også lavet enkelte forbedringer, f.eks. kan man nu via et klik på forsidens slideshowfoto se en side med yderligere oplysninger til billedet.
Sidste år havde vi i gennemsnit 91 besøg pr. dag og dette tal er i år nu i skrivende stund steget til omring 135 besøg pr. dag!
Der kommer stadig nye dokumenter til, bl.a. dukkede der i forbindelse med en større oprydning i "klubhusets kælder" en avisomtale og holdbilleder op fra Skole Cup i 1994.

Maj 2017

Nyt fra Arkivgruppen
Gruppen bag Arkivportalen har brugt den sidste tid til "lidt kontorarbejde", hvor vi bl.a. har gennemgået indholdet for "tekniske fejl".
Lidt statistik er der også blevet tid til og p.t. omfatter Arkivportalen 2.000 links til over 20.000 dokumenter fra 1909 til 2017. Der er tale om en række forskellige dokumenter, lige fra et lille avisudklip fra 1978, hvor drengeholdet spiller 0-0 mod Haderslev og til "det store slide show" fra NB-dagen i 2016.
Vi har dog også "fokus" på fremtiden og Arkivgruppen vil sammen med klubbens bestyrelse i løbet af det kommende år starte arbejdet med et "jubilæumsskrift" der skal udgives i forbindelse med NB's 50-års jubilæum november 2019.
Fra 2017 har Arkivgruppen det mål, at der hvert år "skaffes" et holdbillede med navne af alle klubbens hold, i 2017 er der tale om 16 hold.
Skulle vi mangle et enkelt navn eller flere vil vi bede om hjælp via "Facebook" som har vist sig, at være en hurtig og effektiv hjælp.

Januar 2017

Udklip fra formandens beretning ved NB's genralforsamling den 27. januar 2017
Arkivportalen brugte facebooksiden flittigt i 2016, for at finde de rette navne på personer på billeder. Facebook har vist sig som et effektivt værktøj i dette arbejde. Gruppen bag Arkivportalen, som i begyndelsen skulle rumme materiale om fodbold i Nordborg fra 1909-2009, valgte at fortsætte arbejdet og opdateringen af portalen, så den nu rummer materiale op til 2016. Det er et imponerende stykke arbejde, som det er aftalt vil fortsætte frem til NB’s 50 års jubilæum i 2019. Arkivportalen havde i 2016 i gennemsnit 91 besøg pr. dag, hvilket i den grad viser sidens berigtigelse og kvaliteten af arbejdet.

December 2016

Nogle betragtninger om "Arkivportalen" i Nord-Als Boldklub
Artikel i klubbladet SPORTEN december 2016, skrevet af Carl Erik Rasmussen

Ikke ret mange, om muligt slet ingen fodboldklubber i Danmark kan præstere et værk i lighed med "Arkivportalen" i Nord Als Boldklub, som er blevet et stort og yderst populært tilløbsstykke med mange daglige brugere. Arkivportalen fungerer med sine 5 medlemmer og styret af den absolutte tovholder Peter Glock som et stort og meget brugbart opslags-værk, og portalens popularitet kan tydeligt aflæses gennem de mange brugere, som dagligt søger oplysninger om stort set alt muligt med relation til Nord-Als Boldklub gennem tiderne.
Arkiv Portalen så dagens lys i 2010 og blev bakket op af klubbens bestyrelse, som kunne se et godt tiltag til gavn og glæde for Nord Als Boldklub. Efter en rimelig travl opstart fandt portalens medlemmer ind i en god arbejdsrytme, hvor arbejdet af Peter Glock blev uddelegeret, så det passede til det enkelte medlems kunnen og ekspertise samt ikke at forglemme viden om deres klub. Efter mange års virke har Arkivportalen udviklet sig til et yderst gedigent opslagsværk, som har udviklet sig meget positivt til gavn og glæde ikke blot for herboende NB'ere men i høj grad også for fraflyttede klubmedlemmer.
Gruppen er stadig aktiv men har nu ændret sine møder fra at foregå hver 14. dag til månedlige sammenkomster, idet behovet ikke længere er så stort for at bearbejde materiale. Lige p.t. arbejdes der på at "fylde" Portalen med dokumenter omhandlende årene 2010 til 2016, og der dukker stadigvæk materiale frem om end kun i begrænset omfang. Gruppen er dog fremdeles interesseret i al slags historisk materiale omhandlende fodbold i "Nordborg gennem tiderne" og modtager gerne henvendelser herom fra personer, der ligger inde med materiale eller mener at have viden om ting, som kan være af interesse for Portalen.
Det er planen at Arkivportalen ajourføres i det nuværende format til og med året 2019, hvor NB, jo som det vil være mange bekendt, kan fejre sit 50 års jubilæum. Efter denne dato vurderes det, om Arkivportalen skal videreføres og i hvilket udseende.

December 2015

Lidt nyt fra "ARKIVPORTALEN"
I arkivgruppen har vi nu fundet en rigtig god måde at finde manglende navne til holdbilleder fra "gamle dage" på Portalen.
Efterlysninger i klubbladet SPORTEN eller via sedler på opslagstavlen i klubhuset har ikke været særligt effektiv og der måtte findes en anden vej til at løse opgaven. Den fandt vi ved at bruge NB's Facebook-side!
Til det første holdbillede der blev vist på Facebook manglede der navne på samtlige spillere og det tog ikke mange timer før spillerne på billedet blev "navngivet" af NB's mange Facebook-venner. Det samme skete med flere billeder som i mellemtiden blev vist på siden og derfor vil vi fremover bruge denne fremgangsmåde mere.
Der skal lyde en stor tak til dem der hjalp os på denne måde. Vi håber at "samarbejdet" fortsætter, for fremover vil der nu med jævne mellemrum dukke flere billeder op på NB's Facebook-side.

Oktober 2015

Arkivportalen for første gang på Facebook med følgende anliggende:
Arkivportalen har brug for din hjælp med navne!
NB´s arkivportalen er er fyldt med billeder og dokumenter omkring fodbold i Nordborg siden 1909. Der er altså billeder og dokumenter fra mere end 100 års fodbold i Nordborg.
For at gøre portalen så omfangsrig og deltaljeret som overhovedet muligt, er der brug for hjælp til navne på personer, som eksempelvis vedhæftede billede fra 2005 (vises sammen med teksten).
Kender du navnene på børnene, så skriv gerne i kommentar feltet herunder.
Billedet blev vist og i løbet af ca. 6 timer fik vi nave til 12 spillere!

Juni 2015

Nyt fra Arkivgruppen
Nu kan man via Arkivportalen "hente" klubbladet SPORTEN fra første udgave i 1962 til den aktuelle udgave i 2015!
Det lykkedes arkivgruppen at samle over 90% af samtlige blade der blev udgivet gennem tiderne. I skrivende stund er det 382 stykker som giver over 5000 siders læsestof med gamle klubblade.vis nogen er i besiddelsen af en udgave der mangler i samlingen, er man meget velkommen til at kontakte arkivgruppen.
På hjemmesiden er det nemt at se hvor der er "huller" i samlingen!

Der savnes stadigvæk navne på en del holdbilleder! Hvordan man kan hjælpe arkivgruppen med at løse opgaven fremgår af den vejledning man kan læse sig til, når man ser et billede på portalen hvor der mangler navne.

Gruppen går efter sommerferien i gang med at aktualisere Portalen, som jo nu mest rummer klubdokumenter til og med jubilæumsåret 2009. De første "nyere" dokumenter er allerede lagt på siderne og om et par måneder regner vi med at være ajour med året 2015.

Man vil også om kort tid opleve et par ændringer på Portalens startside. Det kendte slideshow med en meget lang stribe af billeder bliver erstattet med et "fast" billede som er forsynet med en tekst som ganske kort beskriver hvad man ser på billedet. Dette forsidebillede bliver desforuden også udskiftet meget hyppigt.

April 2015

Nyt om NB’s ARKIVPORTAL
Nord-Als Boldklub’s Arkivgruppe er i disse uger i færd med at ajourføre og optimere den bestående Arkivportal, hvor der hele tiden sker forbedringer, ligesom der løbende kommer nye dokumenter og billeder til.
Gruppens ambitiøse mål er at forsyne samtlige billeder, hvoraf de er flest holdfotos, med navne.

Det står gruppen klart, at det nok bliver meget svært at lukke alle ”huller”, men det er vort håb at modtage hjælp ”udefra”. Hvordan evt. hjælpere skal forholde sig, fremgår af den vejledning, man kan læse sig til, når man ser et billede på portalen, hvor der mangler navne.
Her findes en let forståelig vejledning, som beskriver, hvorledes man nemt og hurtigt via en mail kan sende oplysning til webmasteren.

Et forsigtigt skøn p.t. er at der er omkring 8 – 9000 dokumenter eller billeder på hjemmesiden, og som tidligere nævnt, vokser omfanget støt. I begyndelse af april 2015 ”udvides” Portalen, som jo nu i skrivende stund ”kun” rummer klubdokumenter p.t. fra 1909 til og med NB’s jubilæumsår i 2009.
Dokumenter af nyere dato tilføjes, således at hjemmesiden i nærmeste fremtid altid er ”up to date”, samtidig med at den fortsat vilblive ajourført med historisk materiale som vedrører temaet ”Mere end 105 år fodbold i Nordborg”.

God fornøjelse med PORTALEN!
Arkivgruppen i Nord-Als Boldklub

December 2014

Arkivgruppen er atter på banen!
Efter et stykke tids stilstand er Arkivgruppen atter aktiv og vil fremover være et fast selvsupplerende udvalg i Nord-Als Boldklub. Gruppen består af Peter Glock (formand), Hugo de la Motte, Bent Riemer, Carl Erik Rasmussen og Anders Ebsen og holder fremover møde i NB's klubhus hver anden uge om torsdagen (lige uger) fra kl. 15 - 17.
Gruppen vil i første omgang primært koncentrere sig om at optimere og ajourføre den eksisterende Arkivportal, som jo slutter med jubilæumsåret 2009. Dette vil tage et par uger, og derefter fortsætter arbejdet med at samle og bevare klubbens forskellige arkivalier, samtidig med at aktualisere Arkivportalen med dokumenter efter året 2009 og fremover.

Der er allerede foretaget en del ændringer og ajourføringer og mange nye dokumenter og billeder er kommet til, men der er dog stadigvæk adskillige "huller", det være sig manglende navne eller forklaringer og tilføjelser til de mange links og her især fotos , og her beder gruppen om hjælp fra personer med viden om en del stadig uafklarede spørgsmål.
Man kan blot møde op til arkivgruppens møder eller aflevere materialet i klubhuset, hvor der forefindes en postkasse som er mærket Arkivgruppe, eller sende oplysninger/kommentarer direkte fra hjemmesiden www.nb-arkivportal.dk

Gruppen vil fremover også bruge klubbladet SPORTEN til at "reklamere" med, hvad der efterlyses. Ligeledes vil der i klubhuset være Arkivgruppens egen opslagstavle som skal bruges til samme formål.
Det er gruppens erklærede mål at Arkivportalen fungere optimalt og kommer til at rummer en veldækkende stykke historie fra klubbens liv. Det har på glædeligvis vis vist sig, at der har været en meget stor interesse for at logge sig ind på Arkivportalen og søge oplysninger i det righoldige materiale, hjemmesiden byder på.
Ja, interessen har været nærmest overvældende stor. Dette har været medvirkende til, at gruppen har fundet det værd at fortsætte arbejdet, og nu ser vi frem til, at modtage informationer fra personer med materiale og viden om klubbens mange år som en aktiv forening på Nord-Als. Det kan dreje sig om stof, fotos eller andre oplysninger.

Fra venstre til højre:
Hugo de la Motte, Carl-Erik Rasmussen,
Bent Riemer, Peter Glock

Anders Ebsen

April 2012

NB-Arkivportal
- et spændende og unikt projekt.

Arkivgruppen blev midt i 2010 nedsat af bestyrelsen i Nord Als Boldklub med henblik på at samle og strukturere den store mængde af historiske dokumenter, som har samlet sig i klubbens nu over 40- årige levetid.
Gruppen, bestående af Hugo de la Motte, Bent Enghoff, Bent Riemer, Carl Erik Rasmussen, Christian "Geggan" Jørgensen og Peter Glock, kan ses på øverste billede.

Frem til marts 2012 afholdt gruppen stort set hver anden uge et møde, hvor man arbejdede med projektet. Målsætningen var at samle alle "relevante" dokumenter i et papirarkiv, hvorfra materialet skulle være tilgængeligt kronologisk og aktivitetsbestemt.

Billede nr.2 er taget på Nordborg Bibliotek, hvor gruppen fik lagerfaciliteter og et lokale til afholdelse af møderne.

Parallelt med arbejdet på Biblioteket blev der taget hul på at få "styr" på klubbladet SPORTEN, som jo siden 1962 regelmæssigt udkommer, og det lykkedes gruppen at samle omkring næsten alle udgaver, som er blevet lavet gennem tiderne. Arbejdet blev udført i NB's klubhus, hvor billede nr.3 blev taget.

Billede nr.4 viser resultatet af næsten to års arbejde - et nyt skab i klubhusets bestyrelsesværelse, fyldt med ringbind med klubbladet SPORTEN (sort), med papirarkivet (rød) og fotos (hvid).

Oprindelig var det projektets målsætning, men ret hurtigt fandt gruppen ud af, at det kunne være meget smart, hvis medlemmerne (og andre) kunne "bladre i arkivet" uden et besøg i klubhuset. Derfor blev de vigtigste, mest spændende og sjoveste dokumenter fra papirarkivet digitaliseret og sat på en hjemmeside, som har fået adressen www.nb-arkivportal.dk (billede nr.5).

I skrivende stund er der på PORTALEN næsten 900 links som viser omkring 3200 sider med fotos, beretninger, gamle avisudklip og meget andet, som dokumenterer Nord-Als Boldklub's spændende fortid gennem årene. Der er også taget materiale med fra fodbolden i Nordborg inden klubbens stiftelse i 1969, hvor det ældste dokument er fra 1953!

Det var meget spændende og udfordrende at stille PORTALEN på benene, og det bliver spændende at følge, hvor stor interessen er for at kigge på NB's historie. Der har været et par personer, som fik lov til at "smugkigge", og deres tilbagemeldinger var positive.
Der er i hvert fald skabt et meget unikt stykke foreningsarbejde!

Officielt blev hjemmesiden offentliggjort den 22. april 2012.
Der skal dog gøres opmærksom på, at PORTALEN stadigvæk er under opbygning!
Arkivgruppen har kun arbejdet med det materiale, som klubben havde liggende, og som personer afleverede i projektfasen.
Besøgende på hjemmesiden vil derfor opleve meget svingende mængder af dokumenter i de enkelte årsmapper, og enkelte steder vil der også mangle navne på personer, som er vist på billeder. Arkivgruppen er dog sikker på, at denne manko bliver rettet, når PORTALEN er online.

Arkivet og hjemmesiden vil blive løbende ajourført af arkivgruppen til den 01.01.2014.
Materialet skal være fra årene til og med 2009, altså året hvor Nord-Als Boldklub fejrede 40 års jubilæum.

Som en lille "bonus" til projektet vil NB's klubblad SPORTEN dog altid være på hjemmesiden med den nyeste udgave og helt tilbage til året 2000. Dermed er sikret, at man altid kan følge med i, hvad der sker i Nord-Als Boldklub!
(Nogle går med tanker om at digitalisere alle fundne udgaver af klubbladet. SPORTEN har eksisteret siden 1962, og arkivgruppen kunne samle og arkivere "næsten" alle hæfter).

Her til sidst vil arkivgruppen gerne sige tak til alle, som bidrog med materialet til arkivet eller hjalp med finde navne eller oplysninger til hjemmesiden. En særlig tak til Jens Hansen, Ib Anthony, Børge Nesgaard, Poul Lyngkilde, Peer og Poul Christiansen, Anders Ebsen og Erik Nørskov for deres engagement i projektet.
En stor tak skal også lyde til Sønderborg Kommunes fritidsafdeling, som donerede gruppen 5000 kr. til anskaffelse af skabe, mapper og diverse IT-udstyr.

På arkivgruppens vegne
Peter Glock

August 2010
Projektgruppen med en del af "arbejdsmaterialet"

Oktober 2011
Arbejdet blev udført på Nordborg Bibliotek

November 2011
Bent og Peter arbejder med klubbladet SPORTEN

Februar 2012
"Papirarkivet" er færdig og flyttet til klubhuset

April 2012
Hjemmesiden "offentliggøres"


Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü